Gastroenteritisa gaindituta, ikusi egin beharko da zein maila emateko gai den Artola